Тест шин Nankang Snow SV-3 — ADAC 2018 г.

16.05.2019

Индекс нагрузки Nankang Snow SV-3

Индекс нагрузки Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евроэтикетка Nankang Snow SV-3

Евроэтикетка Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухой асфальт 15% Nankang Snow SV-3

Сухой асфальт 15% Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мокрый асфальт 30% Nankang Snow SV-3

Мокрый асфальт 30% Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снег 20% Nankang Snow SV-3

Снег 20% Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёд 10% Nankang Snow SV-3

Лёд 10% Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумность 5% Nankang Snow SV-3

Шумность 5% Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход топлива 10% Nankang Snow SV-3

Расход топлива 10% Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходимость 10% Nankang Snow SV-3

Ходимость 10% Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый балл Nankang Snow SV-3

Итоговый балл Nankang Snow SV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Nankang Snow SV-3

Оценка Nankang Snow SV 3

Поделиться в соцсетях: